Zijn elektrische fietsen motorvoertuigen en bent u bijgevolg verplicht een verzekering aan te gaan? (GSJ Advocaten)

Vanaf 1 oktober 2016 brengt de wetgever duidelijkheid omtrent het juridisch statuut van de elektrische fiets, middels het K.B. van 21 juli 2016 tot wijziging van zowel de Wegcode als de regelgeving betreffende het rijbewijs.

De wetgever segmenteert de elektrische fiets in drie categorieën. De eerste categorie is de elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 25 km/u én waarvan het vermogen minder dan 250W bedraagt. Onder de tweede categorie behoren de elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 25 km/u én waarvan het vermogen tussen de 250W en 1kW bedraagt.  De elektrische fietsen die een snelheid kunnen halen tussen 25 en 45 km/u behoren, tot slot, tot de derde categorie.

Lees hier het volledige artikel

Tee Pink Zalando Weekday Print Zeitgeist T be Patriarchy Shirt 43Rq5ALj
Tom Vandecasteele 2016-09-23T08:53:41+00:00 23 september 2016|Categories: Verkeersrecht - Verzekeringsrecht|Tags: elektrische fiets, GSJ|

Deel dit nieuwsbericht

TwitterLinkedinChina T Blank Shirts ShirtsPlain Shirt White Tee zMSLGqUVpEmail

Gerelateerd nieuws

Verkeersinbreuken: verjaringstermijn van de strafvordering. Cassatie 5 februari 2019 (LegalNews.be) Bape T Freshness Mag Store Us Web Anniversary Shirt I76Yfgybv

Verjaringstermijn: twee jaar sedert 15 februari 2018 De verjaringstermijn van de strafvordering wegens overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan bedroeg, behoudens voor hier niet-toepasselijke overtredingen, ingevolge  artikel 68 Wegverkeerswet, vóór de wijziging door artikel 25, 1°, van de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid,...
Lees meer

Tom Vandecasteele 2016-09-23T08:53:41+00:00 23 september 2016|

Verval van het recht tot sturen voor cannabis-gebruiker. Cassatie 18 december 2018 (LegalNews.be)

De problematiek De eiser bij Cassatie voerde schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 42 Wegverkeerswet, alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging. Het bestreden vonnis verklaarde de eiser met toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet vervallen van het recht een motorvoertuig te besturen wegens lichamelijke...
Lees meer

Tom Vandecasteele 2016-09-23T08:53:41+00:00 23 september 2016|

Where's Am Men's I Sublimation Shirt Costume T Print Waldo UVGqpzMS

Rechter moet GAS-boete kunnen verminderen bij verzachtende omstandigheden (Joachim Meese)

Uit een arrest van 23 januari 2019 (nr. 8/2019) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat GAS-boetes die worden opgelegd voor inbreuken op onder meer de regels inzake het stilstaan en het parkeren, door de rechter moeten kunnen worden verminderd tot onder het minimum als er sprake is van verzachtende omstandigheden....
Lees meer

Tom Vandecasteele 2016-09-23T08:53:41+00:00 23 september 2016|

Dress Bar Fancy Wonka Dahl Willy Roald Tee Costume Wonker Shirt T vPO0wnyN8m

Grondwettelijk Hof legt art 19bis11§2 WAM in schoentje verzekeraars… Arresten 6 december 2018 (LegalNews.be)

Mr. Stephane Vereecken (Charlier advocaten) wijst in een post op LinkedIn op de belangrijke arresten. De problematiek Wat als u schade lijdt door een verkeersongeval waarbij minstens twee voertuigen, betrokken zijn, maar het niet mogelijk is om vast te stellen wie aansprakelijk is voor het ongeval? Het antwoord op deze...